• LoHengMong

โล้วเฮงหมง ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว ❤️


บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จัดตั้งตู้ปันสุข ปันน้ำใจเพื่อร่วมแบ่งปันอาหารให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยร่วมรณรงค์ให้ “หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน” ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันความสุขโดยผู้ให้และผู้รับ

ท่านใดที่ต้องการแบ่งปันอาหารก็สามารถนำมาบริจาคที่ตู้นี้ได้เช่นกัน 😊