ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ทำเองง่ายๆ


ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต)

1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เมื่อเข้าสู่หน้าต่างของเว็บไซต์แล้วให้คลิกที่ลงทะเบียน


2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดยืนยัน


3. เลือกการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ ให้เลือกหัวข้อ“แบบทดสอบก่อนอบรม”


4. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม มีคำถามทั้งหมด 3 ข้อ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด ส่งข้อสอบ5. ดูวีดีโอการอบรมการขับรถ

- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อบรบ 1 ชม.

- ใบอนุญาตขับรถขนส่ง 2 ชม.

- ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ อบรม 3 ชม.

- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี อบรม 2 ชม.


6. ทำแบบทดสอบหลังอบรมแบบทดสอบ 3 ข้อต้องตอบให้ถูก


7. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบ


การต่อใบขับขี่จำเป็นต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ขอแนะนำขั้นตอนการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ที่สามารถทำเองได้ง่ายๆ

ขั้นตอนการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ เข้าไปยังเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th


1. เลือกลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว)


2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกจังหวัด, สำนักงานที่สะดวก และเลือกประเภทการต่อใบขับขี่ ต่ออายุรถส่วนบุคคล 5 ปี เป็น 5 ปี (สามารถเลือก 1. อบรมที่สำนักงาน 2. อบรมที่สำนักงานกรณีขาดต่อเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3. อบรมผ่าน e-learning หรือ 4. เปลี่ยนชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี ที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น)