• LoHengMong

เปิดตำนาน CT History ประวัติที่ยาวนานมากกว่า 50 ปี

ใครจะรู้ว่าเจ้า CT125 ที่เพิ่งเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จะมีประวัติมายาวนานมากกว่า 50 ปี ในสมัยนั้น Honda CT เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า Trail


เริ่มต้นจากจุดกำเนิดเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการของ Honda CT ที่เกิดขึ้นในปี 1961 โดยนำรถประเภทแม่บ้านรุ่น Super Cub ในช่วงเวลานั้นมาปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับการใช้งานที่เน้นลุยในทางที่ทุรกันดารมากขึ้น จึงได้ถือกำเนิด C100T นั้นเอง


Honda CT รุ่นแรก C100T (Trail 50) ในปี 1961