3 ความเชื่อที่ผิด เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์


น้ำมันเครื่องเป็นอีกส่วนที่เป็นหัวใจหลักของเครื่องยนต์ ไขข้อความเขื่อแบบผิดๆ ดังนี้