• Admin lohengmong

ค่าปรับจราจรใหม่ ปี 2563อัตราค่าปรับจราจรใหม่ ปี 2563 หลังจากที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 และมีผลบังคับใช้แล้ว โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ไม่พกใบขับขี่ (ไม่แสดงใบขับขี่) ไม่แสดงใบขับขี่ ถือเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้

  • อัตราโทษ : ปรับ 200 บาท
ขับขี่บนทางเท้า ส่งผลให้ไม่ปลอดภัยและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในการใช้พื้นที่สาธารณะ

  • อัตราโทษ : ปรับ 500 บาท
ฝ่าฝืนเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร ป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆ

  • อัตราโทษ : ปรับ 500 บาท
ไม่สวมหมวกกันน็อค ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืน

  • อัตราโทษ : ปรับ 400 บาท

คนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อค ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่รถโดยที่คนซ้อนไม่สวมหมวกนิรภัย

  • อัตราโทษ : ปรับ 800 บาท
ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าเจ้าพนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานจราจร หากกระทำผิดกฎจราจรแล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกจับหรือปรับหากไม่ยอมหยุดรถหรือฝ่าฝืน

  • อัตราโทษ : ปรับ 500 บาทด้วยความห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจรกันด้วยนะฮัพ

______________________________________________________

#โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส

☎Tel: 086-3558394

💻Facebook: @LoHengMongSpareParts

📥Inbox: http://m.me/LoHengMongSpareParts/

📲Line ID: line_lms

📲LazadaShop https://www.lazada.co.th/shop/lohengmong/


#ค่าปรับจราจรใหม่ #Honda #Yamaha #Kawasaki #ฮอนด้า #โล้วเฮงหมง #อะไหล่มอไซค์ #หมวกกันน็อค

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น